Kezdetek       Plakettek       Segítségre várunk       Publikációk       Élőszóban a Múzeumról       Veszteségeink

Elõször Dr. Jelinek István fogalmazta meg egy Épületgépészeti Múzeum gondolatát, majd 1984-ben, az Építéstudományi Egyesületben létrehozott egy Ipartörténeti Bizottságot. Ez a bizottság - a résztvevõk jó ötletei és szorgalmas gyûjtõmunkája ellenére 1993. május 12-én befejezte munkáját. Sajnálatosan - bár többen látták azokat a ládákat, melyekben az addig összegyûjtött tárgyakat pakolták - nyoma veszett a gyûjteményüknek és egy jó hangulatú munkán, ill. néhány jegyzõkönyvön kívül nem maradt meg semmi.
Egy közel tíz éves csipkerózsika álom után Dr. Chappon Miklós tett kísérletet az Épületgépészeti Múzeum megalapítására. Az elõzetes megbeszélések után felkért mintegy 20 ismert szakemberbõl 16-an létrehozták "Az Épületgépészeti Múzeumért" Munkabizottságot, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség keretein belül. Az elsõ, alakuló ülésre 2002. október 1-én az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskolában került sor.
Örömmel állapítottuk meg, hogy a szakterületen dolgozók - kisiparostól az egyetemi professzorig - egy emberként támogatják, segítik törekvéseinket.

Az elsõ lépések megtétele után gyakran hallottuk a következõ két kérdést:

Válaszaink:

  1. Szinte mindegy, hol kapunk megfelelõ helyet, de addig is, kezdõdjön a gyûjtés! Ráérünk akkor erre gondolni, ha már körvonalazódik, milyen nagyságú helyre van szükségünk.
  2. Ne gyûjtsünk pénzt, legalábbis az elején ne (2002-t írtunk ekkor)! Olyan sokan kezdenek pénzgyûjtésbe és a végén nem lesz belõle semmi. Csináljuk fordítva, meggyõzõdésünk szerint, ha bemutathatóvá válik Ország-világ elõtt, hogy meddig jutottunk pénz nélkül, saját erõnkbõl, akkor megjön a pénz is! 2007 óta már gondolhatunk pénzgyûjtésre is, mivel Gyûjteményünk már oly széles, oly nagy, mely bemutatásához, rendbe hozásához már sok pénz kell! Aki tud, és egyetért törekvéseinkkel, kérjük segítse munkánkat!

Az adományokat az Épületgépészeti Oktatásért Közhasznú Alapítvány (1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 9. adószám: 18251823-1-43) számláján gyûjtjük. A részletes tájékoztatót és az adótanácsadói véleményt a kötelezettségvállalás kitöltése után tudjuk megküldeni.

Az adományokat az alábbi bankszámlán gyûjtjük:
11600006-00000000-16212743 (ERSTE Bank Budapest, XI.ker. Egry J. utcai fiók)
Megjegyzésként kérjük feltüntetni: Épületgépészeti Múzeumért

A befizetett összegekrõl az ilyenkor szokványos igazolásokat postán küldjük meg.

Reméljük sokan ismerik fel a kitûzött közös cél fontosságát, a kezdeményezõk nemes szándékát és csatlakoznak felhívásunkhoz, valamint népszerûsítik azt saját köreiken belül is.