Macskásy       Dinasztiák       Különlegességek       Oklevelek       Macskásy-díj

Szakmaalapító professzorunk Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád (1904-1977) találta ki még a szót is: épületgépészet. Õ alapította a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Gépészmérnöki karon az Épületgépészeti Tanszéket 1950-ben, melynek 1971-ig volt vezetõje. (Közben 3 évig volt vendégprofesszor Drezdában, ahol szintén beindította az épületgépészeti képzést).
1974-ben ment nyugdíjba.

Nevét nagy tisztelet övezi itthon és külföldön egyaránt. Gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezõ tudós volt, aki szerette, hivatásának tekintette a pedagógusi munkát, könnyen megtalálta a hallgatókkal a hangnemet.
Publikációs tevékenysége is igen gazdag, a szakcikkektõl az egyetemi jegyzeteken át a tankönyvekig, szakkönyvekig felsorolni is lehetetlen.

Nagy büszkeségünk, hogy szakterületünk legnagyobb, legkiemelkedõbb egyéniségének több személyes tárgya gazdagítja gyűjteményünket.
Talán legféltettebb ereklyénk a Professzor Úr indexe. Büszkék vagyunk a "nagy logarlécére" is, mely egy dupla hosszúságú, félméteres logarléc, amit Moszkvából, Kamenyev professzortól kapott ajándékba.

Dr. Bánhidi László professzor úr ajándékozta Múzeumunknak Macskásy professzor Műszaki Vállalatának zománctábláját és a Vállalat bélyegzõjét is.

Jellemzõ volt Macskásy professzor nemzetközi elismertségére az is, hogy Európa nagy nevű professzorai neki dedikálták könyveiket Lengyelországtól Szovjetunión keresztül Franciaországig. Ezek a könyvek is megtalálhatók gyűjteményünkben.


MÁRVÁNY EMLÉKTÁBLA
1994
a Bertalan Lajos utcai ház falán, ahol Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád lakott és alkotott. A táblát születésének 90. évfordulója alkalmából helyezték el.


Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád mellszobrának avatása

a B.M.E. kertjében a "T" épület elõtt 2000-ben.


Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád mellszobrának koszorúzása

születésének 100. évfordulója alkalmából 2004-ben.


Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád utolsó pihenõhelye.

Az Épületgépészeti Múzeum vezetõi megkeresték Budapesten Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád professzor úr sírját
2007. január 9-én a Farkasréti temetõben.


Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád szülõvárosában "CSURGÓN"Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád mellszobrának ünnepélyes újraavatása